Hala U Přívozu

Ceník pronájmu

Pro sportovní činnost

1 hodina (zimní cena)

700 Kč

Pro sportovní činnost

1 hodina (letní cena, červenec - srpen)

400 Kč

Jiné akce

1 hodina 

800 Kč

Snížené nájemné školy, SOU

1 hodina 

400 Kč

Šatna

1 hodina 

100 Kč

HARMONOGRAM HALA U PŘÍVOZU

Kontakt - pronájem

Ředitel TSML Ing. Stanislav Hruza

U Stadionu 1171, Lovosice

+420 739 372 539

Vedoucí sportovních zařízení 

+420 731 655 253

vedoucisportovist@tslovosice.cz