Ceník tištěné inzerce

Celá strana A4

200 mm šířka x 260 mm výška

7000 Kč

Půl strany

200 x 130 nebo 100 x 260 mm

3500 Kč

Čtvrt strany

100 x 130 nebo 200 x 65 mm

1750 Kč

Osmina strany

100 x 65 mm

875 Kč

Lovosický dnešek 

je informační měsíčník města Lovosice vycházející v nákladu 5 000 kusů. Je distribuovaný zdarma do všech domácností ve městě a přilehlých obcí. 

  • Články přijímá redakce na e-mailu: lovosicky.dnesek@email.cz
  • Inzerci přijímá redakce na e-mailu: inzerce.dnesek@email.cz

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo články redakčně krátit. Autoři příspěvků jsou zodpovědní za obsah článků.