O Lovosickém dnešku

Lovosický dnešek je informační měsíčník města Lovosice vycházející v nákladu 5 000 kusů. Je distribuovaný zdarma do všech domácností ve městě a přilehlých obcí.

Vydavatel

Centrum kultury Lovoš, se sídlem 8. května 13, 410 02 Lovosice.IČ: 00830186. 

Povoleno ministerstvem kultury pod č. E 11617.

Redakce

Šéfredaktor: Mgr. Romana Dian Soukupová, MBA (rys), sefredaktor@kclovos.cz

Redaktoři: Ing. Eva Hozmanová (hz)

Fotografie: Milan Richtr - www.richtrik.cz, Karel Pech - Litoměřický deník, Radim Tuček

Redakční rada

  • Ing. Milan Dian, Ph.D, starosta města
  • Mgr. Romana Dian Soukupová, MBA, šéfredaktorka
  • Vladimír Šuma, místostarosta města
  • Ing. František Budský, tajemník úřadu
  • Ing. Petr Drašnar, Ph.D., vydavatel LD

  • Radim Tuček, sazba
  • MgA. Andrea Cooper, grafik