top of page

Město Lovosice má novou vizuální identitu

Lovosice úspěšně zakončily soutěž na nový vizuální styl, který představuje významný krok k jednotné prezentaci města, Městského úřadu a přidružených institucí. Tato změna byla iniciována s cílem prohloubit práci na vizuálním stylu a vylepšit komunikaci s občany a návštěvníky města.


Výsledkem této soutěže je nový vizuální styl, vytvářející komplexní systém pro podporu jednotné vizuální identity Města Lovosice. Navzdory existenci loga z roku 2016 bylo jasné, že nový přístup je nezbytný pro posílení moderní vizuální identity.


Soutěž byla zrealizována ve spolupráci s renomovaným Czechdesignem, jehož součástí byla mediální propagace soutěže a rešerše odborných designérů a porotců. Celkové náklady na spolupráci s Czechdesignem v rámci DIY balíčku činily 70 tisíc Kč bez DPH.


Soutěž probíhala formou otevřené výzvy, kterou zveřejnil Czechdesign na svých webových stránkách. Z celkových 27 přihlášených účastníků bylo městu představeno 10 designových studií. Po konzultacích byli vybráni tři finalisté, kteří představili své návrhy před porotou, jež zahrnovala členy vedení města, ale také odborné designéry, mezi nimiž byli Kateřina Přidalová, Roman Černohous a Jiří Hanek. Všichni finalisté soutěžili o jednotnou zakázku za cenu 247 tisíc bez DPH. Na základě prezentací návrhů byl jednomyslně vybrán návrh od Studia Svéráz, se kterým město Lovosice od podzimu 2023 pracuje na implementaci.19 zobrazení

Comments


bottom of page