top of page

Medvěd opět střeží město z výšky

V úterý 9. dubna se na štít historické budovy staré radnice vrátila socha medvěda s erbem města. Původní pískovcovo-sádrový medvěd opustil své místo v roce 2019, a to po sto deseti letech během rekonstrukce secesní budovy z roku 1908. Vlivem povětrnostních podmínek ale došlo k jeho rozsáhlé degradaci a při manipulaci se rozpadl na několik částí. Původní socha medvěda byla už podle zprávy o provedeném havarijním zásahu z roku 2016 ve stavu úplného rozpadu, což vyžadovalo komplexní zásah a následnou rekonstrukci.


Socha byla vytvořena nestandardně, s vnitřní skladbou z různých materiálů, včetně malt, kamenů a kusů cihel, a povrch byl modelován tenkou betonovou krustou. Přestože se uvažovalo o alternativních materiálech, jako je plech, 3D tisk nebo dřevo s kolorovaným povrchem, nakonec  pro svou dlouhou životnost zvítězil božanovský pískovec. Toto rozhodnutí bylo po konzultacích s odborníky na různé technologie přijato a výsledkem je socha, jejíž životnost je několik století.


Autoři sochy jsou Hynek Schejbal a Pavel Malý, který k vytváření sochy řekl:

„Medvěd byl vyroben v Josefově u Jaroměře jako kopie původního medvěda. Štít je ovšem nejvěrnější částí sochy. Spousta detailů byla doladěna ex post- například úsměv, aby se vlídně tvářil na lovosické občany.“

Cena této unikátní sochy medvěda, která krášlí město, byla vyčíslena na 781 660 Kč včetně DPH.


A jak se medvěd na střechu dostal? Odpověď najdete ve níže!

 

22 zobrazení

Comments


bottom of page