top of page

Upozornění o kácení břehových porostů

Od listopadu 2023 do března 2024 proběhne kácení břehových porostů na vodním toku Modla v úseku ř.km. 0,200-3,900. Tyto pozemky se nacházejí od mostku v ulici U Zdymadel (silo) až po lávku v ulici Terezínská (u státního archivu) a jsou ve vlastnictví Povodí Ohře, s.p.

Cílem této akce je odstranit dřeviny, které mají vážné zdravotní problémy (havarijní stromy) nebo patří mezi nepůvodní nebo invazivní druhy.

8 zobrazení

Comments


bottom of page