Za vínem v Českém středohoří

LITOMĚŘICKÁ VINAŘSKÁ STEZKA

LITOMĚŘICKÁ VINAŘSKÁ STEZKA

Vinařská stezka začíná v Litoměřicích na nádvoří Hradu, ale na stezku je možné se připojit kdekoliv. My trasu projdeme v opačném směru z Lovosic od přístavu na Labi, částí Lovosic zvanou Holoubkov dále pod vrchem Lovoš nad obec Lhotku nad Labem ke " Dvěma lipám", dále Malými Žernoseky až k řece Labi, kde se přívozem dopravíme do Velkých Žernosek. Odtud se trasa vine do Žalhostic a dále pokračuje pod vrchem Radobýl až na nádvoří Litoměřického hradu. Délka stezky je přibližně 15 km a je možné ji absolvovat buď pěšky, nebo na kole. Na stezce je devět informačních tabulí, trasa vede zajímavými vinařskými místy a je možné zde navštívit proslulé vinaře a ochutnat jejich vína.

PROČ NAVŠÍVIT VINAŘSKOU STEZKU?

Protože poznáte krajinu Českého středohoří i z jiné stránky. Pěstování vinné révy má na Litoměřicku velkou tradici již od dob vlády Karla IV., kdy vydal nařízení o zakládání vinic pro všechna královská města. Vinnou révou je osázeno prakticky celé údolí Labe. Od roku 1989 dochází ke vzniku malých vinařství, která mají přibližně 296 ha vinic. Věříme, že na stezce zažijete příjemné chvíle a že vám vína, které od místních vinařů zakoupíte, zachutnají.


ROZHODNĚ SE PŘI SVÉ CESTĚ ZASTAVTE NA TĚCHTO MÍSTECH!

VINAŘSTVÍ SV. TOMÁŠE

VINAŘSTVÍ VELKÉ ŽERNOSEKY

RADOBÝL

LITOMĚŘICKÝ HRAD


Další informace k Litoměřické vinařské stezce naleznete na stránkách Destinační agentury České středohoří, o.p.s.